Softwareanalyse øger salget og
mindsker internt tyveri

Access Manager

Højkonfigurerbar, cloud-baseret løsning, der giver adgang til data når som helst Opret tilladelser til butiksmedarbejdere for at få adgang til hele butikken, bestemte afdelinger eller endda bestemte skærme.

Giver medarbejderne bedre mulighed for at betjene deres kunder med én enkelt nøgleadgang, hvilket reducerer kundernes ventetider ved modtagelse af varer, der er låst væk.

Ved lønsom butiksledelse
– falder internt tyveri
– butikssalget  stiger
– og overskuddet bliver højere

Hvordan kan Access Manager hjælpe dig?

Værdiansættelse – rentabilitet

Når tyveriet internt sænkes og butikernes indtægter stiger, stiger butikkens overskud  Access Manager er en enkelt investering, der leverer løsninger til to vigtige detailmålere.

Måling – Opbevar omsætningsstigninger
OneKEY ecosystem nøgleadgang giver mulighed for brugervenlighed hos butiksteamet, hvilket reducerer kundens ventetider ved modtagelse af varer, der er låst væk
Associerede virksomheder får derfor mere tid til at sælge og hjælpe flere kunder, som faktisk øger omregningskurserne

Increase sale and profit

Revision & Zoning

Kontrolleret medarbejderadgang til hele butikken, specifikke afdelinger eller endda særlige skærme     

Dataindsamling fra nøglerne giver en oversigt over alle medarbejdere i holdmedlemmer.
Måling – Reducer intern tyveri
Tyveri indenfor forretningsmure kan være vanskelige at spore
Access Manager giver et fugleperspektiv af, hvornår varer og displayenheder får adgang og af hvem

Insight Detailanalyse

Software, der giver synlighed til butikshandelen, herunder kundeinteraktion med
enheder og planogramoverholdelse

InVue Insight Detailanalyser

Overvåger og rapporterer om kundeinteraktion med enheder og planogramoverholdelse
Sporer og rapporter om:
Planogram Compliance: Type enhed og hvis varer mangler
Kundeinteraktion: Sporelifte (hvor mange, hvilke enheder), løft varighed og gennemsnitlige løft per butik
Sikkerhedsstatus: Alarmhændelser, alarmer, der er tidsbestemt
Data kan fås på enhed, butik og virksomhedsniveau
Kommunikation: Alarmer kan tilpasses og konfigureres til tekst- eller e-mailbesked

Insight pr trading

Se video InSight Detailanalyse

MicroSigns

optimerer virksomhedens
prissætning og indholdshåndtering

NYHED: MicroSigns – software til indholdshåndtering

Unik software der giver detailhandlere mulighed for at styre pris- og indholdsændringer i realtid.
Cloudbaseret indholdshåndtering og distribution
Fremmer og forbedrer kundeoplevelsen
Kan ændre priser og tekstindhold i realtid til så mange enheder som ønsket
Kan integreres i ethvert ERP-system

Se video MicroSigns

“We have observed our initial roll out  with MicroSigns for
3 months and found
30% same store sales increase,
15% margin increase and realized we had sold
3000 new plans in 3 months.
MicroSigns was at the heart of our strategy. It is the feature our customers most liked.”

Jolene  Sicklemore, Head of Retail H3G UK